Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle foto’s en fotografieopdrachten van Marleen de Vries van Marl1 fotografie.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Marl1 fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen. 

Bij het aangaan van een samenwerking met Marl1 fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Locaties

Marl1 fotografie heeft voldoende buitenlocaties om de zo voor haar typerende foto’s te maken. Er zijn geen binnenlocaties tot haar beschikking, zie portfolio voor haar eigen stijl. Het is mogelijk om 1 dag voor de shoot samen in overleg te bepalen of de shoot door kan gaan of niet i.v.m. het weer en dan een nieuwe datum te prikken als dit nodig blijkt. 

Levering fotomateriaal

De selectie van alle reportages wordt door Marl1 fotografie gedaan. Er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Marl1 bepaald. Alle bestanden worden in jpg op maximale kwaliteit geleverd via wetransfer. Raw bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na bewerking het eindresultaat is. De bewerkte foto’s worden mits de betaling is voldaan, geleverd binnen 3 weken (met uitzondering van feestdagen en vakanties). 

Marl1 fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van de fotoproducten. Het is mogelijk dat de klant op zijn of haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Marl1 fotografie is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. 

Auteursrecht

Foto’s van Marl1 fotografie mogen niet naar eigen inzicht worden gecropped of bewerkt en online geplaatst. Aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op social media met naamsvermelding van Marl1 fotografie.  

  • Het auteursrecht van de foto’s berust ten alle tijden bij de fotograaf.
  • Het is niet toegestaan om foto’s van Marl1 fotografie aan te passen, te bewerken en op social media te plaatsen. 
  • Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht op reproductie voor eigen gebruik. 
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Marl1 fotografie bestanden voor commerciële of non-profit doeleinden te gebruiken en /of te publiceren.
  • In overleg met de klant zal Marl1 fotografie foto’s plaatsen op social media en website. Wanneer de klant geen toestemming geeft zullen de foto’s niet gebruikt worden. 

Eigendom foto’s

Foto’s uit de reportages blijven eigendom van Marl1 fotografie en van de opdrachtgever. Deze mogen niet doorverkocht worden zonder toestemming van de Marl1 fotografie. 

Bewaren

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. De bestanden worden 3 jaar bewaard vanaf het moment van versturen en het is aan te raden zelf kopieën en back ups te maken. Binnen 1 jaar na kwijtraken van bestanden kunnen deze kosteloos worden opgevraagd worden. Daarna zullen hier kosten aan verbonden zijn.  

Betaling

De klant dient voorafgaande of tijdens de fotoshoot de betaling te voldoen.

Bij ziekte e.d.

Bij ziekte van Marl1 fotografie wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld als een shoot niet door kan gaan. Er zal dan zo spoedig mogelijk worden gekeken naar een nieuwe datum of mogelijkheden. 

Privacy

Marl1 fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummers etc. openbaar maken of doorgeven aan derden. 

Copyrighted Image